Wzory pism

Jednym ze sposobów wprowadzania zmian na kolei jest pisanie pism do Marszałka Województwa Śląskiego, a także do Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Poniżej przedstawiony został układ takiego pisma z przykładowymi treściami takich pism.
Zgodnie z obowiązującym prawem marszałek ma obowiązek na takie pismo odpowiedzieć.

Przykładowy wzór pisma

[Dane nadawcy, kontakt zwrotny]

[miejscowość], dnia [data]

Szanowny Pan
Bogusław Śmigielski
Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Dotyczy: rozkładu jazdy pociągów PKP-PR Sp. z o.o. w województwie śląskim

Szanowny Panie Marszałku!

[treść pisma (przykłady patrz poniżej)]

Z poważaniem,
[podpis - imię i nazwisko nadawcy]

Do wiadomości (przykłady mediów):
1) Obywatelski Komitet Obrony Kolei na Śląsku i w Małopolsce
2) „Gazeta Wyborcza Katowice”
3) „Dziennik” („Polska Dziennik Zachodni” nie jest zainteresowany tą tematyką)
4) [prasa lokalna]
5) TVS Sp. z o.o. „Telewizja Silesia”
6) MM Moje Miasto Silesia
7) [portale internetowe lokalne]
8) […]

Przykładowe treści pisma

Przykład 1. (za mały skład - pojemność pociągu)

Dojeżdżam pociągiem PKP-PR do szkoły w Tarnowskich Górach ze Strzebinia. Od nowego rozkładu jazdy została zmniejszona liczba jednostek składu. Z tego powodu do pociągu jest ciężko się dostać.

Duża liczba pasażerów świadczy o dużym zapotrzebowaniu społecznym na przejazdy. Powinno się do niego dostosować długość pociągu.

Domagam się przywrócenia łączonych składów na tej trasie. Liczę na odpowiedź na mój list i zajęcie się tą sprawą.

Przykład 2. (zaniepokojenie likwidacją - widmo braku dojazdu)

Jestem stałym pasażerem PKP-PR Sp. z o.o. na trasie Nakło Śląskie-Pyskowice. Z zaniepokojeniem przyjmuję informację o powtórnej likwidacji pociągów na trasie pomiędzy Bytomiem a Gliwicami, z których codziennie korzystam. Pociągi te cieszą się dużą frekwencją, mają istotne znaczenie w systemie kolejowych przewozów regionalnych, szczególnie po objęciu ich taryfą strefową.

W mojej ocenie, likwidacja pociągów łączących bezpośrednio Bytom z Gliwicami utrudni, a w niektórych przypadkach uniemożliwi dojazdy do pracy czy na uczelnie. Nadmieniam, że w moim przypadku wcześniej korzystałem z pociągów bezpośrednich z Bytomia do Pyskowic, które zostały zlikwidowane w uzasadnieniu, że podróż na tej trasie może odbywać się przez Gliwice.

Proszę w imieniu zainteresowanych podróżnych o odstąpienie od nieprzemyślanej decyzji.

Przykład 3. (skutki likwidacji - "muszę dojeżdżać samochodem")

Z wielkim niepokojem obserwuję zmiany rozkładu jazdy pociągów regionalnych. Przez kilkanaście lat korzystałem z codziennych dojazdów do pracy na trasie Sławków-Katowice, nabywając regularnie bilet miesięczny bez żadnej taryfy ulgowej. Od 14 grudnia 2008 r. zmuszony jestem do podróżowania samochodem, gdyż interesujące mnie pociągi zostały zlikwidowane.

Kontaktowałam/em się w tej sprawie z przewoźnikiem, ale PKP-PR odesłał mnie do Pana, jako ustawowego organizatora kolei regionalnej.

Nadmieniam, że pociągi, z których codziennie korzystałam/em, były bardzo popularne – w Sławkowie w pierwszym kursie porannym, przybywającym na godz. 6 do Katowic, rzadko kiedy udawało się znaleźć wolne miejsce siedzące. Decyzja o ich likwidacji jest dla mnie niezrozumiała. W imieniu kilkunastu zainteresowanych sławkowian i ogółu pozostałych pasażerów proszę o natychmiastowe reaktywowanie połączeń kolejowych w godzinach dojazdu i powrotu do i z pracy.

Przykład 4. (zaniepokojenie likwidacją - skutki braku kolei w okolicy)

Powzięliśmy informację, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego planuje z dniem 1 stycznia 2009 r. zlikwidować ruch pociągów regionalnych pomiędzy Bielskiem-Białą a Cieszynem. Jest to dla nas wiadomość nie do przyjęcia.

Na naszym terenie brak większych zakładów pracy, utrzymujemy się głównie z turystyki. Pociągi na wymienionej trasie umożliwiały dogodny dojazd odwiedzającym nasze strony. Decyzja UMWŚ sprowadza na nasze domy wypoczynkowe, ośrodki sportowo-rekreacyjne i punkty handlowe widmo bankructwa.

Nasze zdziwienie co do likwidacji kolei na Śląsku Cieszyńskim jest tym głębsze, że – jak powszechnie informowały media – dotacja samorządowa dla PKP-PR została podwyższona, oprócz tego przewoźnikowi został przekazany w użytkowanie nowy tabor.

Ze swojej strony zgodzimy się z likwidacją ruchu pociągów regionalnych na trasie Bielsko-Biała–Cieszyn jedynie pod warunkiem, iż trasa ta zostanie automatycznie przekazana do obsługi przez koleje czeskie.

Przykład 5. (brak skomunikowania - "muszę ponosić dodatkowe koszty")

Od 2001 r. do 13 grudnia 2008 r. byliśmy stałymi klientami PKP-PR Sp. z o.o. Dojeżdżaliśmy pociągiem z Chorzowa do Jaworzna Szczakowej. Od 14 grudnia, wraz z nowym rozkładem jazdy, przesiadka poranna na stacji Katowice została rozkoordynowana. Nasz pociąg przyjeżdża o godz. 6.41 (poprzednio 6.31), kiedy do Krakowa odjeżdża 6:35. Nadmieniam, że do posiadanych biletów kwartalnych, ważnych do końca lutego 2009 r., z dnia na dzień zostaliśmy zmuszeni do dokupienia biletów autobusowych, bowiem tylko tym środkiem transportu publicznego możemy teraz dojechać na czas odjazdu pociągu z Katowic.

Reprezentując grupę około 15 zainteresowanych pasażerów domagamy się stanowczo natychmiastowego przywrócenia przyjazdu pociągu z Chorzowa do Katowic na godz. 6.31, co umożliwi kontynuowanie podróży wg stanu sprzed opisanej powyżej, sprzed niekorzystnej zmiany rozkładu jazdy.

Przykład 6. (kursowanie w dni wolne)

Jestem studentką/studentem zaocznym na Politechnice Częstochowskiej. Dojeżdżam co weekend pociągiem osobowym z Dąbrowy Górniczej Ząbkowic. Według zapowiedzi prasowych („Gazeta Wyborcza Katowice” z dnia […]”) od 1 stycznia 2009 r. kursowanie interesującego mnie pociągu, przyjazd do stacji Częstochowa Osobowa godz. [x], zostanie ograniczone tylko do dni roboczych.

Nie jestem w stanie zgodzić się z tą zmianą. We wszystkie soboty i niedziele, w które odbywają się zajęcia na mojej uczelni, z połączenia tego korzysta po około 200 osób.

W każdej opcji, zwłaszcza wobec przyjętego poziomu dotacji na rzecz PKP-PR, nie wyobrażam sobie, by ten pociąg został zlikwidowany w dni zajęć studiujących zaocznie. W ten sposób stracę możliwość edukacji, gdyż nie posiadam żadnej możliwości dojazdu alternatywnego.

Wobec powyższego proszę o zweryfikowanie decyzji o ograniczeniu terminów kursowania ww. pociągu. Alternatywnie proponuję, jeśli PKP-PR nie jest zainteresowana utrzymaniem tego połączenia w dni wolne od pracy, przekazanie go do obsługi przez przewoźnika konkurencyjnego, np. konsorcjum PCC Arriva.

Przykład 7. (rozpisanie przetargu)

W imieniu mieszkańców Mikołowa zwracam się do Pana Marszałka ze stanowczym protestem odnośnie finansowania dodatkowych kursów pociągów regionalnych, których zamówienie planuje samorząd naszej gminy.

Po wstępnym rozpoznaniu sprawy uważamy, że zwrócenie się w tej sprawie do Spółki PKP-PR Sp. z o.o. jest decyzją głęboko chybioną. Wzorując się na podobnych doświadczeniach, np. linii kolejowej Bytom-Gliwice, obawiamy się, że po kilku miesiącach, gdy tylko dotacja zostanie przejedzona, nowe połączenia zostaną zlikwidowane.

W tej sytuacji zwracam się do Pana Marszałka z wnioskiem o rozpisanie przetargu wolnokonkurencyjnego na obsługę odcinka pomiędzy Katowicami a Mikołowem, co naszym zdaniem jako jedyne gwarantuje stabilność oferty przewozowej i zachowanie dyscypliny budżetowej finansów publicznych.

Przykład 8. (zlikwidowany kurs - brak dojazdu)

Od 14 grudnia 2008 r./1 stycznia 2009 r. został zlikwidowany kurs pociągu [x]. Tym samym utraciłam/em jedyną możliwość dojazdu do pracy/szkoły/na uczelnię. Wg mojej wiedzy, w podobnej sytuacji znalazło się około [x] osób.

W związku z powyższym proszę o natychmiastowe przywrócenie połączenia, ewentualnie zorganizowanie transportu zastępczego dla zainteresowanej grupy pasażerów.

Zaniechanie działania w przedmiotowej sprawie spowoduje utratę zatrudnienia bądź skreślenie z listy uczniów/studentów.

Przykład 9. (pociąg w góry)

Rokrocznie począwszy od lat 90. korzystam rodzinnie z częstych, weekendowych wypadów w Beskid Śląski. Do tej pory zawsze podróżowaliśmy pociągiem. Od ostatniej zmiany rozkładu jazdy wyjazd koleją do Ustronia czy do Wisły stał się dla nas niemożliwy. Zostały zlikwidowane dogodne przesiadki a w pociągach spółki PKP-PR odjeżdżających z Katowic brak wolnych miejsc. Nie wyobrażam sobie podróży z małym dzieckiem na korytarzu. Natomiast podróż pociągiem spółki Intercity jest dla naszej rodziny za droga.

W tej sytuacji proponuję reaktywację połączeń regionalnych z Katowic do Wisły i ich skomunikowanie z innymi pociągami, obsługującymi miasta GOP-u, szczególnie w okresie weekendów. Nadmieniam, że we wcześniejszych latach istniało szereg bezpośrednich połączeń do Wisły, jak np. z Lublińca przez Tarnowskie Góry i Bytom czy z Kędzierzyna-Koźla przez Rybnik i Żory. One wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem pasażerów. Bywało, że już na pierwszej stacji pociąg był zapełniony w 100%.

Obecna sytuacja zmusza wszystkich pasażerów uprzednio korzystających z tych pociągów do podróży samochodami, co podważa zasadność jakiegokolwiek dofinansowania przewoźnika kolejowego środkami publicznymi pochodzącymi m.in. z naszych podatków.

Przykład 10. (poprawienie skomunikowania)

W rozkładzie jazdy pociągów regionalnych spółki PKP-PR Sp. z o.o. obowiązującym od dnia 14 grudnia 2008 r./1 stycznia 2009 r. wkradł się oczywisty błąd.

Pociąg z Mysłowic przybywa do stacji Jaworzno Szczakowa o godz. 6.07, kiedy odjazd pociągu do stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (skąd dalej do Częstochowy) następuje o godz. 6.03.

Uprzejmie proszę o skorygowanie ww., uniemożliwiającego realizację połączenia przesiadkowego dla podróżnych z Mysłowic, nie zatrudnionych w spółkach grupy PKP.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jako każdy obywatel masz prawo do informacji publicznej - możesz poprosić Urząd Marszałkowski o sprawozdania finansowe, dane dotyczące frekwencji itp.

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License