Pochwała dla pracownika PKP-PR

Pismo z dn. 3.II.2009

Strzebiń, dnia 3 lutego 2009 r.

Szanowny Pan
Krzysztof Radomski
Zastępca Dyrektora ds. Handlowych
PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Śląski Zakład Przewozów Regionalnych
w Katowicach

Dotyczy: uzupełnienia pisma z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie pochwały dla pracownika Waszej Spółki.

Szanowny Panie!

W uzupełnieniu pisma jak wyżej, przesłanego pocztą elektroniczną 2 lutego 2009 r., pragnę poinformować Pana, że dnia 3 lutego 2009 r., tj. wtorek, kurs pociągu osobowego nr 520 w relacji Wieluń Dąbrowa–Tarnowskie Góry (przyjazd o godz. 5.20) był obsługiwany przez tego samego kierownika pociągu.

Zaobserwowane przeze mnie zachowanie Waszego pracownika daje się skwitować krótko.

Mimo że - wobec chybionych zmian w rozkładzie jazdy od dnia 14 grudnia 2008 r. - pozostała ledwie mało znacząca garstka strzebinian korzystających z usługi przewozowej w ww. kursie, po raz pierwszy od dłuższego czasu - dzięki postawie Waszego pracownika - przestaliśmy się czuć jak intruzi, od łaski zabrani do przewozu pracowników spółek kolejowych.

I chociaż z braku wolnych miejsc siedzących podróżowaliśmy na korytarzach, dało się wyczuć atmosferę, jakbśmy byli pasażerami na pokładzie samolotu pod troskliwą opieką kompetentnego stewarda.

W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak podtrzymać tą dodatkową argumentacją prośbę o szczodre wynagrodzenie pracownika kierowanej przez Pana Spółki, za jej godne reprezentowanie w oczach klientów.

Dodam, że sama obecność tego kierownika pociągu powodowała, że pasażerowie zainteresowani przesiadką w Tarnowskich Górach na autobus 820 (odjazd o godz. 5.25) byli z góry pewni, że ona zostanie ze strony Waszej Spółki umożliwiona, co i tym razem rzeczywiście zostało spełnione.

Ponadto proszę o zapoznanie z treścią moich pism Waszego zainteresowanego pracownika oraz - jeśli to możliwe - ich upublicznienie w miejscu świadczenia pracy jego współpracowników, jako wzorzec postawy do naśladowania, w pełni adekwatny do współczesnych oczekiwań Waszych klientów - zwyczajnych pasażerów.

Z poważaniem,

(-)

Otrzymują:
1) Adresat (lp.pkp.rp|eciwotak.rp#lp.pkp.rp|eciwotak.rp)
2) Pan Bogusław Śmigielski
Marszałek Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
(lp.noiger-aiselis|lazsram#lp.noiger-aiselis|lazsram)
3) Obywatelski Komitet Obrony Kolei Województwa Śląskiego (www.kolej.wikidot.com)

Pismo z dn. 2.II.2009

Strzebiń, dnia 2 lutego 2009 r.

Szanowny Pan
Krzysztof Radomski
Zastępca Dyrektora ds. Handlowych
PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Śląski Zakład Przewozów Regionalnych
w Katowicach

Dotyczy: pochwały dla pracownika Waszej Spółki.

Szanowny Panie!

Uprzejmie proszę o szczodre wynagrodzenie (zgodnie z obowiązującym regulaminem nagród) pracownika kierowanej przez Pana Spółki – kierownika pociągu osobowego nr 520, kursującego dnia 2 lutego 2009 r., tj. poniedziałek, w relacji Wieluń Dąbrowa–Tarnowskie Góry, przyjazd o godz. 5.20.

U z a s a d n i e n i e

2 lutego 2009 r. korzystałem jako pasażer z usługi przewozu ww. pociągiem.

Kierownik pociągu przeprowadził kontrolę biletów na odcinku Strzebiń–Tarnowskie Góry (w tym kursie i na tym odcinku było to dotąd zjawisko nie często spotykane), podczas której – co godne wielkiej pochwały – rozpytywał pasażerów o potrzebę dotrzymania skomunikowania z autobusem KZK GOP linii nr 820, odjazd o godz. 5.25.

Na marginesie, ubolewam, że ta działalność – zainteresowanie losem pasażerów z Boronowa i Strzebinia – została podjęta przez Was przynajmniej miesiąc za późno.

W chwili obecnej większość dojeżdżających z przesiadką do pracy w Bytomiu (i dalej), wobec notorycznych opóźnień przedmiotowego kursu począwszy od dnia 14 grudnia 2008 r., korzysta z alternatywnych środków transportu indywidualnego.

Niemniej w sytuacji uzyskania pewności co do planowej realizacji rozkładu jazdy – a opisana chwalebna postawa kierownika pociągu pozwala sądzić, że te starania już zostały przez Was zapoczątkowane – zapewniam, że podejmę wszelkie kroki ku rekomendacji pośród ww. mieszkańców Boronowa i Strzebinia powrotu do korzystania z usług przewozowych pociągami Waszej Spółki.

Tym bardziej w sytuacji, jeśli będę ją reprezentować tutaj osoby tak uprzejme i kompetentne, jak wnioskowany do szczególnego wynagrodzenia Wasz pracownik. To jest kapitał wyjątkowy, który należy pielęgnować, dla którego udzielenie nagrody będzie jedynie namiastką pożądanej w tej sytuacji formy odwdzięczenia się za należytą dbałość o pozytywny wizerunek swojego pracodawcy w oczach jego klientów.

Dodam, że zgodnie ze słowami otuchy ww. kierownika pociągu, przedmiotowa przesiadka w dniu 2 lutego 2009 r. doszła do skutku.

Łączę wyraz szacunku,
w imieniu zainteresowanych pasażerów – klientów Waszej Spółki

(-)

Otrzymują:
1) Adresat (lp.pkp.rp|eciwotak.rp#lp.pkp.rp|eciwotak.rp)
2) Pan Bogusław Śmigielski
Marszałek Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
(lp.noiger-aiselis|lazsram#lp.noiger-aiselis|lazsram)
3) Obywatelski Komitet Obrony Kolei Województwa Śląskiego (www.kolej.wikidot.com)

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License