Marszałka lubimy, zmian się nie boimy

Pasażer linii kolejowej Katowice-Kluczbork/Wieluń przez miesiąc badał wnikliwie skutki zmiany rozkładu jazdy pociągów osobowych, wprowadzonej 14 grudnia 2008 r. Wniosek nasunął się sam: trzeba jak najszybciej przywrócić stary rozkład jazdy.

Pasażer, występujący na stronie internetowej Obywatelskiego Komitetu Obrony Kolei na Śląsku i w Małopolsce (OKOKŚM) jako ATP, obserwował codziennie pociągi, którymi podróżował ze Strzebinia do Katowic, zwłaszcza ich punktualność i zapełnienie. Jednocześnie rozmawiał ze współpodróżnymi, wysłuchiwał ich zażaleń na działalność organizatora kolei regionalnej i przewoźnika, analizował bieżące doniesienia mediów (telewizji, radia, prasy) oraz wpisy na forach dyskusyjnych na ten temat. W ten sposób zebrał potężny materiał, którym dokumentuje jednoznacznie, że przeprowadzona zmiana rozkładu jazdy stoi w przeciwności do potrzeb ogółu podróżnych.

W tej sytuacji pozostało wystąpić do Marszałka Województwa Śląskiego, który jest ustawowym organizatorem regionalnych przewozów kolejowych, a zarazem współudziałowcem jedynego operatora na tym terenie - Spółki PKP-Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PKP-PR), o przywrócenie na tej linii rozkładu jazdy obowiązującego do 13 grudnia 2008 r. Postulat ten jest w pełni zgodny z postanowieniem OKOKŚM, ustalonym podczas obrad komitetu 11 stycznia 2009 r.

15 stycznia 2009 r. Członek Zarządu Województwa Śląskiego Piotr Spyra na spotkaniu z przedstawicielami komitetu wyraził wolę współpracy z OKOKŚM, jak również wolę wsłuchiwania się w jego postulaty i propozycje. Równocześnie na stronie internetowej Urzędu pojawiła się relacja z XXXII sesji Sejmiku, którą zdominowała dyskusja o rozkładzie jazdy opracowanym przez PKP-PR. Marszałek Bogusław Śmigielski stwierdził, że Zarząd Województwa przewiduje korektę obowiązującego obecnie rozkładu jazdy pociągów. - Będziemy kierowali się interesem społecznym, a nie niezrozumiałymi dla nas kalkulacjami kierownictwa Spółki - podsumował marszałek.

W tej sytuacji brak podstaw do obawy, że przedstawiciele samorządowi pasażerów linii kolejowej z Katowic do Kluczborka i Wielunia nie uwzględnią z najbliższą korektą ich zbiorczego postulatu. Jego szczegóły dla zainteresowanych poniżej.

Których pociągów dotyczy sprawa? Rozkład jazdy do 13.XII.2008 Rozkład jazdy od 14.XII.2008 Co należy poprawić/zrobić?
Pierwszy pociąg z Wielunia do Tarnowskich Gór Przyjazd faktyczny do Tarnowskich Gór o godz. 5.20 lub wcześniej Przyjazd faktyczny do Tarnowskich Gór o godz. 5.25 lub później Przywrócić przyjazd faktyczny do Tarnowskich Gór najpóźniej o godz. 5.20 (obecnie pociąg prawie że codziennie przyjeżdża opóźniony!)
Pierwszy pociąg z Krzepic do Tarnowskich Gór Przyjazd faktyczny do Tarnowskich Gór ok. godz. 6.15 Zlikwidowany Przywrócić kurs z przyjazdem faktycznym do Tarnowskich Gór najpóźniej o godz. 6.20
Drugi pociąg z Wielunia do Tarnowskich Gór, tzw. szkolny Dwie jednostki składu Jedna jednostka Przywrócić drugą jednostkę składu na odcinku Strzebiń-Tarnowskie Góry w dni nauki szkolnej w powiecie tarnogórskim, jako jednostka bisowa (jak kiedyś) lub włączana w skład (jak obecnie np. w woj. dolnośląskim)
Pociąg z Tarnowskich Gór do Wielunia, tzw. szkolny Dwie jednostki składu Jedna jednostka Przywrócić drugą jednostkę składu na odcinku Tarnowskie Góry-Strzebiń w dni nauki szkolnej w powiecie tarnogórskim, jako jednostka bisowa (jak kiedyś) lub włączana w skład (jak obecnie np. w woj. dolnośląskim)
Pociąg ok. godz. 16.30 z Tarnowskich Gór do Krzepic do Herb Starych Przywrócić kursowanie do Krzepic
Pociągi o godz. 18.20 i 20.20 z Tarnowskich Gór Dwa odrębne Jeden wypośrodkowany na godz. 19.25 Przywrócić dwa odrębne, tym bardziej, że obecnie jest to ostatni pociąg w ciągu doby(!) w stronę Strzebinia i Boronowa (kiedyś ostatni odjeżdżał po godz. 23)
Wszystkie pociągi pomiędzy Tarnowskimi Górami a Katowicami Czas przejazdu ok. 62 minuty Czas przejazdu ok. 72 minuty Przywrócić czas przejazdu maksymalnie 62 minuty (autobus nr 820 jedzie mniej niż 60 minut!), np. poprzez skierowanie ruchu pociągów osobowych pomiędzy Tarnowskimi Górami a Radzionkowem na tzw. tor niewłaściwy

Odrębnym tematem do załatwienia pozostaje postulowana przez społeczność lokalną Kalet oraz władze samorządowe Miasteczka Śląskiego sprawa objęcia tych miast taryfą promocyjną PKP-Przewozy Regionane Sp. z o.o. w ramach strefy A.

Warto odnotować dalsze uwagi pasażerów:

  • Dla pierwszego pociągu z Wielunia do Tarnowskich Gór: wprowadzić do obsługi drugą jednostkę składu na odcinku Strzebiń-Tarnowskie Góry w dni powszednie od poniedziałku do piątku.
  • Dla pociągów (Katowice-)Tarnowskie Góry-Wieluń i odwotnie w kursach, którymi podróżuje znaczna ilość pracowników PKP (ok. godz. 6 i 18), wprowadzić do obsługi pociągi Flirt, w celu ukrócenia samowolnego zachowania niektórych kolejarzy w tradycyjnych jednostkach EZT, jak palenie tytoniu w zamkniętych przedziałach, niedopuszczanie "zwykłych" pasażerów do wolnych miejsc siedzących.
  • Przywrócić kursowanie pociągu Katowice-Inowrocław (kiedyś Mysłowice-Gdynia przez Bydgoszcz z wagonem do Ciechocinka przez Toruń), zlikwidowanego 14.XII.2008, o co postulują przede wszystkim mieszkańcy Kujaw.

Oprócz tego pasażerowie nabywający bilety pełnopłatne bądź ze zniżką szkolną/studencką oczekują z nadzieją na pojawienie się w nieodległej przyszłości na linii Katowice-Kluczbork/Wieluń wolnokonkurencyjnego przewoźnika kolejowego.

ATP

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License