Łączenie skladów

Propozycja

W obecnym rozkładzie pociągi relacji Katowice-Wisła oraz Katowice-Cieszyn wyruszają z Katowic w odstępach kilkuminutowych. Naszą propozycją jest połączenie tych dwóch relacji (czyli połączenie tych pociągów w jeden) i rozłączanie na stacji w Goleszowie.

Dzięki takiej zmianie można zyskać:

 • Niższe opłaty za dostęp do infrastruktury (na dużej części jest jeden pociąg zamiast dwóch)
  • Można to łatwo wyliczyć w oparciu o kalkulator cen dostępny na stronie PKP PLK. Przeprowadziliśmy obliczenia dla odcinka Katowice - Goleszów biorąc pod uwagę jeden elektryczny zespół trakcyjny (kryterium "całkowita masa brutto powyżej 60 ton do 150 ton" - jako, ze masa jednego EZT to ~120 ton) oraz pociąg złożony z podwójnego EZT (kryterium "całkowita masa brutto powyżej 150 ton do 300 ton"). Oto wyniki:
   • koszt dostępu do infrastruktury dla jednego EZT na odcinku K-ce - Goleszów: 317,94 PLN
   • koszt dostępu do infrastruktury dla dwóch EZT na odcinku K-ce - Goleszów: 331,02 PLN
   • Zatem dwa oddzielne pociągi na tym odcinku to koszt dostępu równy 317,94x2 =635,88 PLN
  • Czyli puszczenie składu złożonego z dwóch jednostek na tej trasie zamiast dwóch osobnych pociągów jadących jako pojedyńcze jednostki daje OSZCZĘDNOŚĆ 304,39 PLN i to NA DOBĘ!!!. Po przemnożeniu przez 365 dni w roku wychodzi nam, że rocznie można by zaoszczędzić kwotę 111 102,35 PLN (słownie sto jedenaście tysięcy sto dwa złote i trzydzieści pięć groszy)
 • Zwiększenie przepustowości stacji Katowice.
 • Mniejsze dopłaty od UM (Marszałek powinien być tym zainteresowany).

Aby nie sprawiać problemu pasażerom każda z dwóch połączonych jednostek powinna zostać odpowiednio oznaczona. Informacja głosowa na stacjach powinna uwzględniać informację o połączeniu. Także konduktorzy przy sprawdzaniu biletów powinni informować o tym.

Linie lub relacje, na których można to wprowadzić

 • Katowice-Wisła/Cieszyn (łączenie i rozłączanie w Goleszowie). Ewentualnie można w Pszczynie (lub Czechowicach) rozłączać skład do Bielska (ale mniej realne i potrzebne).
 • Na terenia GOP-u takie rozłączanie może być stosowane w godzinach szczytu, gdzie 2 jednostki są potrzebne na pewnym kawałku trasy. Na dalszej wystarczy jedna - a druga może wrócić po tej samej trasie (uzupełniając ofertę przewozową).

Podjęte działania

 • Początek grudnia: Wysłanie listów mejlowych do Urzędu Marszałkowskiego oraz PR PKP w Katowicach
 • 8 grudnia: Informacja zwrotna od UM z informacją o przekazaniu listu do PR PKP wraz z zobowiązaniem PR PKP do odpowiedzi.
 • 22 grudnia - odpowiedź od Śląskiego ZPR. Treść odpowiedzi poniżej:

W zawiązku z Pana pismem dotyczącym łączenia i rozłączenia składów pociągów na stacjach Śląski Zakład Przewozów Regionalnych uprzejmie informuje:
łączenie i rozłączanie EZT ze względów bezpieczeństwa odbywać może się jedynie na wyznaczonych grupach odstawczych tzn. „Grupie odstawczej „Katowice Zachód”, „Grupie odstawczej Gliwice” oraz „Grupie dostawczej Częstochowa” .
Na grupie odstawczej Katowice zachód czas potrzebny na rozłączenie jednostek wynosi odpowiednio:
- czas zjazdu na grupę postojową - 10
- dojście rewidenta do pociągu - 10
- rozłączenie EZT - 10
- szczegółowa próba hamulca - 20
- uproszczona próba hamulca (z drugiej kabiny) – 6
- wypełnienie dokumentacji ( karta próby hamulca ,Mw576E), wyprawienie
i przyjęcie składu – 23
- czas wyjazdu z grupy postojowej – 10 - ogółem 89 minut.
Łączenie jednostek:
- czas zjazdu na grupę postojową – 10
- dojście rewidenta do pociągu - 10
- wypełnienie dokumentacji (karta próby hamulca,Mw576E) wyprawienie i przyjęcie składu -23
- łączenie jednostek - 20
- szczegółowa próba hamulca - 20
- uproszczona próba hamulca(z drugiej kabiny) – 6
- czas wyjazdu z grupy postojowej – 10 a więc w sumie 99 minut.
Czas potrzebny na rozłączenie i łączenie jednostek na grupie odstawczej w Gliwicach oraz Częstochowie jest porównywalny z czasem wymaganym na te czynności na grupie odstawczej Katowice Zachód.
W świetle powyższego nie ma możliwości łączenia i rozłączania jednostek zgodnie z Pana sugestią w Pszczynie lub Czechowicach Dziedzicach.

 • Z treścią powyższej odpowiedzi nie przekonuje nas (rozłączanie jednostek w województwie dolnośląskim trwa 10 minut). Zostały złożone zapytanie do Dolnoślaskiego ZPR jak w tamtejszym województwie odbywa się rozłączania składów. Po uzyskaniu tej informacji zostanie sporządzone pismo do UM w Katowicach zawierające odpowiedź ŚZPR oraz DZPR a także komentarze umieszczone przez internautów na forum infokolej.pl oraz ic.rail.pl.
 • List otrzymany z Dolnośląskiego Zakładu PR 9 stycznia 2009:

W odpowiedzi na zapytanie z 23 grudnia 2008 informuję:
1. czas rozłączania zależy od wielu elementów lecz podstawowe czynniki to przygotowanie taboru, warunki miejscowe, organizacja pracy,
2. na terenie naszego zakładu składy pociągów zestawionych z ezt planowo dzielone są na stacjach: Grabowno Wielkie i Legnica.

z-ca dyrektora ds. tech-eksp.

Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych
PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o.

 • Wysłanie 14 stycznia do Śląskiego ZPR zapytania odnośnie kosztów uruchomienia pojedynczego EZT na odcinku Katowice - Goleszów, oraz kosztów uruchomienia podwójnego EZT na tej samej trasie, z prośbą o wyszczególnienie wszytskich składowych kosztów
 • 26 stycznia odpowiedź Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych na pismo z 14 stycznia:

Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach z przykrością informuje, że nie może udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w Pana wniosku z dnia 14 stycznia br.
Podstawa prawna odmowy:

 • Art. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr. 112 z 2001r., poz 1198 z późn. zm.),
 • Art. 11 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr. 47 poz. 211 z późn. zm.),
 • Pkt. 20 załącznik nr.1 Wykaz informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorcy „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. do Uchwały Nr.215/2003 Zarządu „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z dnia 19 listopada 2003r.

Z wyrazami szacunku:
Dyrektor
p.o.
/-/
mgr Jarosław Kołodziejczyk
Z-ca ds. Pracowniczych

 • 28 stycznia - wysłanie pisma do Ślaskiego ZPR z doprecyzowaniem prośby o wysokość kosztów jako prośby o wysokość dopłaty UM oraz z zapytaniem o możliwość uruchomienia pociągów 2221 i 311 jako jednego pociągu, który byłby rozłączany w Goleszowie. Wysłanie również pisma do Ministerstwa Infrastruktury z tym zapytaniem.
 • 29 stycznia - odpowiedź Śląskiego Zakładu PRzewozów Regionalnych na pismo z 28 stycznia:

Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach informuje, że odpowiedz została udzielona 26.01.2009 roku, pocztą elektroniczną i pocztą polską .

Podstawa prawna odmowy:

 • Art. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr. 112 z 2001r., poz 1198 z późn. zm.),
 • Art. 11 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr. 47 poz. 211 z późn. zm.),
 • Pkt. 20 załącznik nr.1 Wykaz informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorcy „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. do Uchwały Nr.215/2003 Zarządu „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z dnia 19 listopada 2003r.

Z wyrazami szacunku:
Dyrektor
p.o.
/-/
mgr Jarosław Kołodziejczyk
Z-ca ds. Pracowniczych

Tego samego dnia zwróciliśmy się z prośbą do Urzedu Marszałkowskiego o wyjasnienie przyczyn odmowy Ślązskiego ZPR wraz z prośbą o ustosunkowanie się do propozycji łączenia skłądów pociągów 311 i 2221.

 • 19 lutego - odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na pismo z 29 stycznia:

W odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 29 stycznia br w sprawie wyjaśnienia przyczyn odmowy udzielenia określonych informacji przez Śląski Zakład Przewozów Regionalnych informuję, iż nie jest możliwe udostepnienie informacji publicznej w zakresie danych których tutejszy Urząd nie posiada lub dane, które przedsiębiorca (w tym przypadku PKP PR Sp. z o.o.) zastrzegł, że stanowią jego tajemnicę i nie mogą być podawane do publicznej wiadomości.
Zgodnie z powyższym w pismach PRMR II-831/020/09 z dnia 26 stycznia b.r. oraz nr PROI-0142/2/09 z dnia 29 stycznia b.r. Śląski ZPR w Katowicach odmówił Panu udzielenia odpowiedzi na wniosek z dnia 14 stycznia b.r. powołując się na wymienione w w/w pismach przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostepie do informacji publicznej, Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Uchwały nr 215/2003 Zarządu PKP PR Sp. z o.o. z dnia 19 listopada 2003r.

W Umowie wieloletniej nr 1731/KT/2007 o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Śląskiego, zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i PKP PR Sp. z o.o. nie ma zapisów umożliwiających Województwu Śląskiemu wnioskowanie o łączenie pociągów realizujących kolejowe regionalne przewozy osób.

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Jacek Stumpf

Tego samego dnia przyszła odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury

Szanowny Panie!

W nawiązaniu do przesłanego wniosku o udostepnienie informacji publicznej dotyczącej pociągu "Cieszynka" uprzejmie informuję, że oczekujemy na stanowisko "PKP Przewozy Regionalne" spółka z o.o. w przedmiotowej sprawie. Niezwłocznie po przekazaniu stanowiska zostanie Panu udzielona odpowiedź.
Z poważaniem: Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa: Tomasz Warsza

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License