Zmiany w Urzędzie Marszałkowskim

Od 1 marca Referat Transportu Kolejowego przeniesiony został z Wydziału Komunikacji i Transportu do Wydziału Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego.

Przyjęte rozwiązanie związane jest z przejęciem od 1 stycznia 9,2 % udziałów z spółce PKP Przewozy Regionalne. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu nadzór właścicielski nad spółkami prawa handlowego z udziałem Województwa Śląskiego sprawuje Marszałek. Zadanie te realizuje Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego.

Do zadań Referatu Transportu Kolejowego należy m.in.

  • zbieranie i opracowywanie informacji, analiz i prognoz nt. lokalnego rynku kolejowego, struktury przewozów pasażerskich i funkcjonowania infrastruktury kolejowej,
  • monitorowanie konkurencji w transporcie kolejowym,
  • analizowanie i ocena wielkości opłat oraz systemów taryf przewozowych osób i rzeczy,
  • analiza jakości świadczonych usług,
  • wspieranie rozwiązań służących rozwojowi rynku transportu kolejowego oraz tworzeniu systemów komunikacji zbiorowej i transportu w regionie, a także organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
  • współpraca pozyskaniu na ten cel funduszy Unii Europejskiej.

Oprócz PKP Przewozy Regionalne Województwo Śląskie posiada udziały w siedmiu podmiotach. Są to Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach, Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku – Białej, Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”, Centrum Projektów Regionalnych „INWESTOR” w Katowicach, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, Fundusz Górnośląski oraz WPKiW w Chorzowie.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Kierownikiem referatu został Jacek Stumpf (były dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu). W referacie są w sumie 4 pracownicy - jeden przyjęty jako nowy pracownik. W najbliższym czasie powinien zostać zatrudniony jeszcze jeden (zajmujący się integracja taryfową). Zobaczymy czy te zmiany pomogą jakoś w działalności UM względem PR.

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License