(UM) Zmiany rozkładu od 1 marca

Na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego pojawiła się informacja o zmianach rozkładu jazdy pociągów od 1 marca.


W informacji zostały zamieszczone pociągi, które zostały przywrócone:
  • głównie na trasie Częstochowa-Gliwice - kilka pociągów więcej będzie jeździć w dni wolne oraz jedna para także w dni robocze
  • przedłużono Bielsko-Biała - Katowice do Częstochowy w dni robocze
  • przywrócono jedną parę z Katowic do Wodzisławia Śląskiego
  • przywrócono pociag do Wisły, ale tylko… od Pszczyny. Nie jest on skumunikowany z innymi pociągami - oby to zostało poprawione jak najszybciej.
  • na trasie Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice przywrócono jedną parę

Ale nie ma tego dobrego co by na złe nie wyszło - zmniejszono liczbę składów na niektórych trasach - głównie Katowice-Zwardoń, Gliwice-Częstochowa, Kraków-Częstochowa oraz Czechowice-Zebrzydowice.

Dobrą informacją jest też to, że możliwy jest także powrót pociągów na trasie Katowice-Kozłów oraz inne zmiany korzystne dla pasażerów (np. poprawienie skomunikowań).

Treść informacji ze strony Urządu Marszałkowskiego

Zarząd Województwa Śląskiego zaakceptował korekty do rozkładu jazdy pociągów na rok 2009

Polegają one głownie na przywróceniu terminów kursowania części pociągów w soboty i niedziele oraz powrocie niektórych odwołanych. Zwiększenie częstotliwości kursowania to w głównej mierze efekt zmniejszenia zestawów 13 pociągów z dwóch jednostek do jednej. W wyniku korekty na szyny województwa powróci 18 pociągów. W tej liczbie najwięcej, bo 10 połączeń przypadnie na Częstochowę. Jednocześnie, ze względu na znikomą liczbę pasażerów, zlikwidowane będzie połączenie o godz. 11:10 na trasie Czechowice–Dziedzice - Zebrzydowice.

Przypomnijmy, w grudniu ubiegłego roku PKP Przewozy Regionalne zaproponowały rozkład jazdy na obecny rok, dostosowując go do poziomu dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 100 mln zł. Jego wprowadzenie spotkało się z dużym protestem pasażerów. Ich zdaniem wycofano wiele połączeń w godzinach szczytu, zachowując jednocześnie wiele nierentownych kursów.

Spełniając społeczne postulaty, Zarząd Województwa zobowiązał PKP Przewozy Regionalne do korekty obowiązującego rozkładu jazdy przy zachowaniu przyznanej kwoty dofinansowania. Głosem doradczym w pracach nad zmianami były opinie pasażerów oraz postulaty „Obywatelskiego Komitetu Obrony Kolei na Śląsku i w Małopolsce”.

Przyjęcie rozkładu jazdy nie oznacza jeszcze końca zmian. W najbliższym czasie Zarząd Województwa podejmie działania w celu uruchomienia trzech par pociągów w relacji Katowice - Kozłów - Sędziszów. Obecnie na ten temat toczą się rozmowy z województwami małopolskim oraz świętokrzyskim. W dni wolne na trasę mogą tez wyruszyć dwa pociągi na trasie Katowice - Wisła Głębce. Zarząd nie wyklucza także innych zmian na korzyść pasażerów.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License