Założenia Urzędu Marszałkowskiego do nowego rozkładu kolejowego

Urząd Marszałkowski przyjął uchwałę dotyczącą założeń do nowego rozkładu kolejowego 2009/2010. Uchwała została podjęta parę dni po wysłaniu przez OKOKŚ listu o informację czy takie założenia istnieją.

Przeczytaj nasze założenia do nowego rozkładu.

Poniżej treść Uchwały - szkoda tylko, że te założenia są mało szczegółowe. Nie wiadomo na jakich zasadach będzie się odbywał udział pasażerów w tworzeniu rozkładu i czy założenia zostaną wprowadzane w życie…

Uchwała nr 618/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.03.2009 roku
w sprawie przyjęcia założeń do prac nad planem kolejowych połączeń regionalnych w nowym rozkładzie jazdy pociągów 2009/2010.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 40 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Śląskiego uchwala

§ 1. Przyjąć następujące założenia do prac nad nowym rozkładem jazdy pociągów regionalnych 2009/2010:

  • a) podstawą do opracowania nowego rozkładu jazdy jest rozkład obowiązujący 01.04.2009r.,
  • b) rozszerzenie oferty wynikać winno z udokumentowanej frekwencji, bądź badań ruchu określających spodziewany potok podróżnych oraz znajdować potwierdzenie w prognozowanym zwiększeniu przychodów,
  • c) zmniejszenie oferty może nastąpić jedynie w przypadku udokumentowanego pomiarem frekwencji brakiem zainteresowania danym pociągiem,
  • d) utrzymanie dofinansowania co najmniej na tegorocznym poziomie, tj. ok. 100 mln zł,
  • e) należy dążyć do uzyskania ruchu równoodstępowego na liniach o największych potokach pasażerskich takich jak np.: Katowice – Gliwice, Katowice – Zawiercie, Katowice – Bielsko-Biała, Katowice – Tychy,
  • f) czynny udział społeczności regionu w procesie opracowywania rozkładu

jazdy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło informacji: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License