Słaba promocja biletów strefowych

Bilet strefowy w obrębie GOP-u został wprowadzony 1 września 2008 roku. Rejon obowiązywania został podzielony na 3 strefy: A, B i C (zobacz). Bilet jednorazowy uprawnia do przejazdu dowolną liczbą pociągów osobowych w obrębie danej strefy (lub stref) w czasie 2 godzin od godziny wpisanej na bilecie.

Więcej o bilecie strefowym i o naszych działaniach w tej materii można przeczytać tutaj.

Niestety musimy stwierdzić, iż bilet strefowy nie ma obecnie praktycznie żadnej promocji. Plakaty na dworcach, w poczekalniach i kasach biletowych tak naprawdę niewiele dają. Mało kto zwraca po prostu na nie uwagę. A przecież to właśnie dobra reklama jest kluczem do sprzedania danego produktu. Mamy wrażenie, że w PR Katowice nikt nie pamięta o tej kluczowej zasadzie handlu.

Nasze zaniepokojenie wywołują również pisma, jakie otrzymujemy od UMWŚ. W jednym z nich (zobacz) Sekretarz Województwa, Pan Łukasz Czopik poinformował nas, iż w I kwartale 2009r. przewieziono pociągami spółki PKP PR na terenie naszego województwa 6 704 245 pasażerów. Te dane szokują dopiero wtedy, gdy zestawi się je z liczbą pasażerów przewiezionych w IV kwartale 2008r.: 6 864 498. Czyli nastąpił spadek o ok. 160 000 osób!

Jednocześnie w piśmie, jakie UMWŚ wysłał do spółki PKP PR w sprawie wspólnego biletu (zobacz) Pan Łukasz Czopik pisze, iż: "przy kształtowaniu taryfy warto wykorzystać dotychczasowe doświadczenia z wprowadzenia biletów strefowych, które pomimo obniżonej ceny nie spowodowały, wg danych PKP PR, wzrostu zainteresowania kolejowym transportem pasażerskim".

Brak zainteresowania biletem strefowym wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze słaba jego promocja (a właściwie jej brak: ulotki rozdawano tylko na samym początku istnienia biletu strefowego), po drugie: cięcia pociągów, jakie miały miejsce na terenie naszego województwa w dniu 14 grudnia 2008r., 10 stycznia i 1 marca 2009r. sprawiły, że w wielu wypadkach korzystanie z biletu ważnego 2 godziny straciło sens. Likwidowanie pociągów, zawieszanie kursów, wycinanie połączeń zdecydowanie nie przyczyniło się do popularności już nie tylko samego biletu strefowego, ale generalnie korzystania z usług kolei. Te 160 000 straconych pasażerów w ciągu kilku miesięcy jest tego wymownym przykładem.

Nie chcemy tylko krytykować. Chcemy jako Obywatelski Komitet Obrony Kolei Województwa Śląskiego konstruktywnie wpływać na poprawę naszej kolei regionalnej, podpowiedzieć, pomóc itd. Uważamy, że potrzeba radykalnej zmiany w podejściu do kolejowych przewozów regionalnych w naszym województwie. ŚZPR musi wreszcie zacząć promować połączenia, reklamować dane oferty, zachęcać do korzystania ze swoich usług. Bilet strefowy, "Połączenie w dobrej cenie", oferta "Sąsiedzi", InterREGIO: tutaj potrzeba naprawdę szeroko zakrojone akcji promocyjnej, kampanii, która przekroczy mury dworców, kas biletowych, peronów i dotrze do świadomości przeciętnego Kowalskiego, który wybiera inne środki transportu, być może zupełnie nieświadomy, że może w dane miejsce szybciej dotrzeć pociągiem i to jeszcze przy konkurencyjnej cenie!

Jeśli dostrzegasz zarysowane przez nas w tym artykule problemy i masz pomysł, jak ten stan rzeczy można zmienić, to poinformuj nas o tym (dane kontaktowe), lub bezpośrednio napisz do PR Katowice (lp.pkp.rp|eciwotak.rp#lp.pkp.rp|eciwotak.rp) i do UMWŚ (lp.noiger-aiselis|airalecnak#lp.noiger-aiselis|airalecnak).

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License