(RK) Preumowa ws. zakupu nowych pociągów dla PKP PR

Przewozy Regionalne podpisały preumowę dotyczącą zakupu kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń międzyregionalnych. Już niebawem zostanie ogłoszony przetarg na dostawę nowych szybkich pociągów elektrycznych.

Preumowę na przygotowanie projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PKP Przewozy Regionalne zawarły z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Równolegle został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie studium wykonalności dla projektu, który wygrało konsorcjum polsko - hiszpańskie z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR jako liderem konsorcjum. To swoisty kamień milowy w całej skomplikowanej i żmudnej procedurze pozyskania środków unijnych.

Następnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na dostawę nowych pociągów elektrycznych. Będzie to około 70 elektrycznych cztero- lub pięcioczłonowych zespołów trakcyjnych poruszających się z prędkością maksymalną do 160 km/h i zabierających do 200 pasażerów. Realizacja przedsięwzięcia obejmującego cały kraj i planowanego na lata 2010 - 2014 przyczyni się do poprawy jakości usług w kolejowych przewozach pasażerskich, a konkretnie do usprawnienia połączeń między większymi miastami w kraju. Wzrost prędkości przełoży się na krótszy czas przejazdów i większą częstotliwość kursowania pociągów, a dodatkowo poprawi się komfort podróży i zwiększy się dostępność pociągów dla osób niepełnosprawnych.

Orientacyjny koszt zakupu pociągów to 1 321 mln złotych, z czego połowa będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy wsparciu inicjatywy JASPERS, której zadaniem jest usprawnianie i przyspieszanie przygotowania projektów wysokiej jakości, a za taki uznano inicjatywę Przewozów Regionalnych.

Źródło: Rynek Kolejowy

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License