(RK) Minister Grabarczyk w Tarnowskich Górach

6 lipca w Tarnowskich Górach przebywał minister infrastruktury Cezary Grabarczyk. Został tam zaproszony przez Tomasza Głogowskiego, posła na Sejm RP.

Podczas roboczej wizyty minister odwiedził węzeł kolejowy w Tarnowskich Górach, który jest jedną z największych w Europie stacji rozrządowych. Przedstawiciele kierownictwa spółek PKP – Witold Bawor i Marek Zaleśny reprezentujący zarząd PKP Cargo SA i dyrektorzy tarnogórskich zakładów – Zenon Zemła i Antoni Witkowski z Śląskiego Zakładu spółki PKP Cargo SA i Krzysztof Jęsior z Zakładu Linii Kolejowych oraz Jarosław Ślepaczuk – Przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich przedstawili problemy z jakimi borykają się firmy grupy PKP S.A oraz pracownicy tych zakładów.

Obecnie spółka PKP Cargo S.A przewozi około 35 mln ton ładunków w systemie tzw. rozproszonym. Kluczowe znaczenie w tym systemie przewozów odgrywają stacje rozrządowe. Stacja rozrządowa w Tarnowskich Górach podaje obróbce dobowo około 1200 szt. wagonów towarowych. Daje to w skali roku około 22 mln ton ładunków. Wielkość ta pokazuje znaczenie stacji rozrządowej w Tarnowskich Górach Stacja rozrządowa zmodernizowana została w latach 1984-1989 na dwóch kierunkach: Północnym i Południowym. Wówczas była to najnowocześniejsza stacja w kraju i jedna z najnowocześniejszych w Europie. Po latach intensywnej pracy stacja została znacznie wyeksploatowana. Słaby stan urządzeń takich jak hamulce torowe, automatyka i rozjazdy oraz infrastruktura techniczna znacznie ograniczają możliwości wykorzystania atutów dogodnego położenia stacji leżącej w pobliżu wielu rozpoczętych inwestycji drogowych, kopalń i hut. Modernizacja stacji rozrządowej w konsekwencji wpłynie na odciążenie ruchu ciężkich samochodów na drogach co również jest bardzo istotne dla mieszkańców Śląska. Prezes Marek Zaleśny poruszył również kwestię istotnej gałęzi transportu jakim jest transport intermodalny.

Wizyta na górce rozrządowej była też miłą okazją do wręczenia Ministrowi Grabarczykowi statuetki Przyjaciel Kolejarzy Śląska, którą to wraz z tytułem kapituła odznaczenia przyznała mu już kilka miesięcy temu. Jest to wyróżnienie załogi śląskich zakładów spółki PKP Cargo SA z własnoręcznie wykonana statuetką.

Poseł Tomasz Głogowski zwrócił uwagę również na to, iż kolej mogłaby pełnić rolę alternatywnego środka transportu pasażerskiego, pod warunkiem, że skróci czas przejazdu na trasie Tarnowskie Góry-Katowice. W tym kierunku prowadzi też rozmowy z kierownictwem Zakładu Linii Kolejowych. Remont toru nr 2 na odcinku Tarnowskie Góry – Bytom w konsekwencji pozwolił by na skrócenie przejazdu pociągiem do Katowic do 48 minut. Obecnie czas ten wynosi 72 minuty.

Podczas spotkania w Tarnowskich Górach minister przyznał też, że w jego resorcie trwają prace nad ustawą, która wyłączy z Grupy PKP, spółkę Polskie Linie Kolejowe, co ma sugerować Komisja Europejska. Projekt tego wyłączenia ma być gotowy za kilka miesięcy.
- Zachodzi obawa, że spółka z grupy PKP dla innych spółek tej grupy, czyli przewoźników, może ustawiać korzystniejsze stawki za dostęp infrastruktury kolejowej. Dlatego trwają w tej chwili prace nad koncepcją restrukturyzacji. Sądzę, że we wrześniu będziemy mieli już gotowy projekt ustawy. Wówczas pojawi się większa możliwość przeznaczania środków na inwestycje wprost z budżetu, bądź z funduszu kolejowego, który mógłby być zasilany w podobny sposób, jak Krajowy Fundusz Drogowy - dodał minister.

Źródło: Rynek Kolejowy

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License