Reklamacja dot. odwołania pociągu do Ostrawy w dniu 6 lipca

Zachęcamy do przeczytania reklamacji wysłanej przez pasażerkę podróżującą pociągiem z Wolbromia do Pragi. Została wysłana ona do Przewozów Regionalnych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Chcesz zgłosić reklamację na połączenia regionalne?
Wyślij ją na adres lp.pkp.rp|eciwotak.rp#lp.pkp.rp|eciwotak.rp wraz z kopią do Urzędu Marszałkowskiego na adres lp.noiger-aiselis|airalecnak#lp.noiger-aiselis|airalecnak.
Adres korespondencyjny:
PKP Przewozy Regionalne, sp. z o.o.
Śląski Zakład Przewozów Regionalnych
ul. Dworcowa 8
40-012 Katowice

Reklamacja dotyczy odwołania pociągu relacji Katowice-Ostrawa w dniu 6 lipca 2009 r. Z tego powodu reklamująca musiała skorzystać z droższego połączenia do Pragi.

Miałeś podobne problemy? Reklamuj!

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym tj. 06 lipca 2009, skorzystałam wraz z gościem z zagranicy z usług Państwa spółki - PKP Przewozy Regionalne, sp. z o.o. - podróżując na trasie Wolbrom – Praga hl.n.

Do stacji Katowice podróż minęła nam bez problemów. Z Katowic do Ostravy zamierzaliśmy jechać pociągiem Nr 3051. Z rozkładów jazdy zamieszczonych na stacji Katowice wynikało, iż pociąg 3051 z Katowic do stacji Ostrava hl. n. odjeżdża o godzinie 16:30 z peronu 3. Oczekując na podstawienie składu na tym peronie, o godz. 16:25 usłyszeliśmy ogłoszenie, iż pociąg 3051 zostaje odwołany. Nie podano powodu odwołania ani żadnej innej informacji dla podróżnych.

Studiując rozkład jazdy zamieszczony na stacji Katowice dowiedzieliśmy się, że był to ostatni pociąg osobowy tego dnia w tym kierunku. Zostaliśmy więc zmuszeni do podróży nocnym pociągiem pospiesznym. Przez błędnie podane nam przez Państwa spółkę informacje podróż przedłużyła nam się o ponad 9 godzin, ponadto koszty naszej podróży znacznie wzrosły, bowiem byliśmy zmuszeni uiścić opłatę za miejsca w wagonie sypialnym.
Pragnę podkreślić, że jeżeli zostalibyśmy w odpowiedni sposób poinformowani o tym że pociąg 3051 odwołano, moglibyśmy bez problemu skorzystać z pociągu Nr 839 do stacji Chałupki, skąd później można dotrzeć z niewielkim trudem do węzła kolejowego w Bohuminie. Na stacji Katowice jest w użyciu informator podróżnych typu "Pragotron", który służy do podawania rozkładu jazdy pociągów na bieżąco. Niestety, nie wykorzystano go do podania informacji o odwołaniu pociągu 3051, która została przekazana tylko w jedynym lakonicznym ogłoszeniu o godz. 16:25. Tym samym było niemożliwe skorzystanie z pociągu 839, którego planowy odjazd jest o godz. 16:21.

Powyżej opisana sytuacja jest powodem do reklamacji wg. rozdziału 6, § 26, ustęp 1, punkt 2 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt PKP Przewozy regionalne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.

W związku z powyższym domagamy się od Państwa następującego:

  1. Zbadania przyczyn, dlaczego:
    1. na stacji Katowice opublikowane są rozkłady jazdy z kłamliwymi i nieprawdziwymi danymi
    2. w dniu 06. lipca b.r. podróżni nie zostali odpowiednio poinformowani o odwołaniu pociągu 3051 przy użyciu ogłoszeń na stacji Katowice (jedyne ogłoszenie 5 minut przed planowym odjazdem pociągu nie uważamy za odpowiednie)
    3. w dniu 06. lipca b.r. podróżni nie zostali odpowiednio poinformowani o odwołaniu pociągu 3051 przy użyciu systemu informacyjnego stacji Katowice oraz dostępnych materiałów informacyjnych.
  2. Ukaranie osób, które są odpowiedzialne za nieprawidłowości opisane w punkcie 1.
  3. Zwrot kosztów, które podnieśliśmy w związku z podaniem nam kłamliwych informacji przez Państwa spółkę, mianowicie ceny dwóch miejscówek (128 zł razem).

Chciałabym zaznaczyć, iż tego typu traktowanie podróżnych nie zachęca do korzystania z usług Państwa spółki, a ponadto z cała pewnością nie wpływa korzystnie na wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej.

Kopie tej skargi posyłam także do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Obywatelskiego Komitetu Obrony Kolei Województwa Śląskiego, jak również mediom.

Z poważaniem,
Dane do wiadomości redakcji strony

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License