Przywrócenie pociągów do Sędziszowa

2 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyła się konferencja prasowa Wicemarszałka Romana Ciepieli, na której została przedstawiona informacja w sprawie przywrócenia kursowania pociągów międzywojewódzkich na trasie Katowice - Olkusz - Sędziszów.

W rozkładzie jazdy pociągów 2007/2008 (obowiązującym do 13.12.2008r.), na terenie województwa małopolskiego kursowało 12 pociągów osobowych, zaliczonych do grupy pociągów międzywojewódzkich. Należą do nich:

 • 10 pociągów (5 par) relacji Katowice - Sędziszów / Kielce (i z powrotem),
 • 2 pociągi (1 para) relacji Częstochowa - Zakopane (i z powrotem).

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o transporcie kolejowym pociągi te były dotowane jako usługi publiczne z budżetu państwa na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i z Przewoźnikiem.

Brak zainteresowania Ministerstwa Infrastruktury dalszym kursowaniem pociągów międzywojewódzkich osobowych i wycofanie się z obowiązku ich dotowania, spowodowało odwołanie ww. pociągów w obecnie obowiązującym rozkładzie jazdy. Działanie takie znacząco utrudniło obsługę komunikacyjną linii objętych ograniczeniem oferty. Województwo otrzymywało liczne protesty i wnioski o utrzymanie ww. połączeń.

Apele o utrzymanie dofinansowania przedmiotowych przewozów kierowane przez zainteresowane Województwa do Ministerstwa Infrastruktury okazały się nieskuteczne. Mając świadomość utrudnień w obsłudze komunikacyjnej regionu, samorządy województw podjęły działania na rzecz wyasygnowania dodatkowych środków finansowych i reaktywację zawiedzonych przewozów.

Zarząd Województwa Małopolskiego rozpatrzył możliwość objęcia dofinansowaniem dodatkowych połączeń. Zarząd uznał za celowe zwiększenie liczby pociągów obsługujących połączenie Katowice - Olkusz - Katowice o 6 pociągów. Oczekuje się, że uruchomienie przewozów nastąpi od dnia 01.04.2009r. W uzgodnieniu z PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. wstępnie zaproponowano uruchomienie następujących pociągów:

 1. Katowice (odj. 6.25) - Kozłów,
 2. Katowice (odj. 13.40) - Kozłów,
 3. Katowice (odj. 16.53) - Sędziszów,
 4. Sędziszów (odj. 3.05) - Katowice,
 5. Kozłów (odj. 5.19) - Katowice
 6. Kozłów (odj. 14.40) - Katowice.

Województwo Małopolskie przeznaczyło na dofinansowanie przewozów kolejowych w roku 2009 kwotę 48.256.432 zł. Umowa obejmuje kursowanie 325 pociągów. Uruchomienie dodatkowych połączeń będzie wymagać zwiększenia dofinansowania na terenie Małopolski o kwotę ok. 900.000 zł.

Zakup taboru kolejowego

Województwo Małopolskie w roku 2009 planuje przeprowadzić procedurę przetargową i wyłonić dostawcę taboru kolejowego do obsługi przewozów regionalnych.
Projekt zakupu taboru będzie realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 w którym zagwarantowano na ten cel kwotę 15 mln euro. Uwzględniając wkład własny Województwa Małopolskiego w finansowanie projektu (ok. 15 mln euro), oczekuje się że zakupione zostanie ok. 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Zgromadzenie Wspólników Spółki PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Kolejne zgromadzenie Wspólników Spółki PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. zaplanowano na dzień 4 marca br. W trakcie posiedzenia omówione zostaną następujące kwestie:

 • Informacja na temat wstępnych wyników Spółki za 2008r.,
 • Plan finansowy Spółki na rok 2009,
 • Zmiany w umowie Spółki dot. poszerzenia składu Rady Nadzorczej o przedstawicieli wszystkich Województw.
Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License