Odpowiedź UMWŚ w sprawie usterek Flirtów

Liczne usterki "Flirtów" kursujących na linii Tychy Miasto-Katowice wywołały nasze ogromne zaniepokojenie, a także pytanie o jakość pracy serwisu Stadlera. Postanowiliśmy wysłać w tej sprawie pismo do UMWŚ, który jest właścicielem nowych pojazdów.

1644_001.pdf

Proszę o informację (w trybie dostępu do informacji publicznej) dotyczącą usterek, które są dostrzegane w pociągach Flirt będących własnością UMWŚ. Chodzi o:

  • rodzaj oraz ilość usterek (oraz których jednostek dotyczą);
  • czasu reakcji serwisu Stadlera na zgłoszone usterki;
  • czy jakaś usterka została nie naprawiona lub została naprawiona po terminie określonym w umowie zakupu;
  • jeżeli została naprawiona po terminie to czy UMWŚ ukarał firmę zapisanymi w umowie karami (oraz jaka była wielkość tych kar);

Przeczytaj odpowiedź na nasz list.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License