Obradował OKOKŚ

4 lipca 2009 r. w Kluczborku odbyły się nieoficjalne obrady członków Obywatelskiego Komitetu Obrony Kolei Województwa Śląskiego (OKOKŚ). Obrady zdominował aspekt oceny dotychczasowej działalności zarówno Komitetu, jak i organizatora kolei regionalnej:€Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Jeśli chodzi o Urząd Marszałkowski, zebrani wskazali szereg konkretnych przykładów na całkowite ignorowanie czynnika społecznego w kształtowaniu oferty przewozowej. Szczególnie podniesiono fakt, że w obecnie znanych założeniach rozkładu jazdy 2009/2010 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie uwzględnił zupełnie ani jednego postulatu sformułowanego przez OKOKŚ.

Dyskutowano także o samej formule działalności OKOKŚ. Szczególnie wskazano na konieczność zmiany obecnej strony internetowej. Omawiano także projekt k190.

Z innym tematów poruszana była np. kwestia rektywacji linii Kluczbork-Fosowskie-Strzelce, a także problematyka metodyki i efektywności działania różnych for i grup internetowych (np. forum www.infokolej.pl).

Kolejne spotkanie niebawem (będzie to Cieszyn lub Bielsko). Odpowiedno wcześniej na stronie zostanie podana data, godzina i miejsce spotkania.

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License