Nowy rozkład jazdy 2009/2010 w województwie śląskim

Rozkład jazdy kolei regionalnej w województwie śląskim był przez pierwszy okres tworzony przez Śląski Zakład Przewozów Regionalnych. Nie był on zbyt interesujący (większa oczekiwana kwota dofinansowania - prawie całkowita kopia poprzedniego rozkładu). W tym samym czasie została opracowana wersja rozkładu przez Centralę Przewozów Regionalnych w Warszawie.

W tym drugim rozkładzie (zgodnie z relacjami osób opiniujących rozkład) pojawiło się wiele zmian (takt pociągów na wielu liniach, większa liczba kursów, lepsze obiegi składów). A wszystko to przy nie zmienionej kwocie dofinansowania.

We wrześniu nastąpiły zmiany kadrowe - odwołany został dyrektor ŚZPR oraz zrezygnował ze stanowiska urzędnik odpowiedzialny za sprawy kolejowe w Urzędzie Marszałkowskim. Od tego momentu rozkład jazdy opracowany przez centralę PR jest uzgadniany z PLK (osoby z ŚZPR i UM były niechętne zmianom).

Jakie są jego dalsze losy nowego rozkładu? To na razie jest pytanie bez jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli masz jakieś informacje - poinformuj o tym. Może widziałeś nowy rozkład i jesteś w stanie podzielić się wrażeniami?

Wszelkie uwagi można słać na adres lp.pkp.rp|eciwotak.rp#lp.pkp.rp|eciwotak.rp oraz lp.noiger-aiselis|airalecnak#lp.noiger-aiselis|airalecnak - jeszcze pozostało trochę czasu do wprowadzenia rozkładu. Zgłaszanie uwag jeszcze powinno mieć jakiś wpływ na końcowy wygląd rozkładu.

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License