Listy z UM oraz PR - do poczytania...

Urząd Marszałkowski oraz Przewozy Regionalne otrzymują od nas wiele listów czy też pism dotyczących różnych spraw. Czasami nawet odpowiedź dostaniemy… Zachęcam do przeczytania 2 listów.

odpowiedz_z_pr.pdf

Pierwszy dotyczy zmian rozkładu wraz z korektą marcową… Nie zostało wprowadzonych w tej korekcie za wiele zmian postulowanych przez nas (chociaż kilka pociągów zostało przywróconych - niestety kosztem innych).

A miesiąc po korekcie otrzymaliśmy odpowiedź z PR, w której zostały wypisane wszystkie "nie da się" dotyczące naszych innych postulatów.

Link do listu znajdziesz po prawej stronie tekstu.

odpowiedz_z_UM_2.jpg
odpowiedz_z_UM_1.jpg

Drugim pismem jest odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego dotycząca informacji, dlaczego województwo szynobusów nie ma zamiaru zakupić. Jest też informacja przyznania się do błędu - UM nie wiedział, że Flirty posiadają instalację zliczającą pasażerów. Mimo, że jest ich właścicielem.

Może dzięki takiej wiedzy będzie prosił o udostępnienie danych frekfencji z tej instalacji. Taka instalacja jest zaplanowana w przetargu na 8 nowych EZT.

Chcesz się czegoś dowiedzieć, coś zaproponować? Wyślij list do UM oraz PR! Nie zawsze odpowiedzą z sensem, ale może im coś w głowie pozytywnego zostanie…

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License