List do UMWŚ w sprawie kas biletowych

Zachęcamy do przeczytania listy wysłanego 12 lipca 2009 do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie likwidacji kas biletowych.

Dotyczy: likwidacji kolejowych kas biletowych.

Szanowny Panie Marszałku!

Jako koordynator Obywatelskiego Komitetu Obrony Kolei Województwa Śląskiego pragnę wyrazić swoje zaniepokojenie planami likwidacji przez Spółkę PKP-Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kas biletowych w wielu mniejszych miejscowościach województwa śląskiego.

Uważam, że obecny sposób dystrybucji biletów (kasy biletowe na wybranych stacjach lokalnych), choć chyba najbardziej archaiczny w Europie, mimo wszystko uszczelnia system windykacji należności za przejazd.

Praktyka wskazuje, że scedowanie tego na kierowników (konduktorów) pociągów powoduje w wielu wypadkach zalegalizowanie jazdy „na gapę” – kierownicy (konduktorzy) pociągów często nie fatygują się wypisać biletu, pobierając od pasażerów część przewoźnego za przymknięcie oka na fakt w tej sytuacji tańszej, jednak nielegalnej podróży.

Ten stan rzeczy może w linii prostej skutkować postawą roszczeniową spółki PKP-Przewozy Regionalne Sp. z o.o. co do wyższej dotacji samorządowej, co będzie poniekąd słuszne w świetle formalnie utraconych przychodów z biletów.

Stąd do czasu wypracowania i wdrożenia rozwiązań europejskich w tym zakresie (automaty biletowe i kasowniki na stacjach, sprzedaż internetowa, wyposażenie kierowników/konduktorów pociągów w przenośne kasy biletowe oraz umożliwienie płacenia kartą przy jednoczesnym zwiększeniu kontroli rewizyjnych i wprowadzeniu odpowiedzialności wewnętrznej pracowników PKP-PR) proponuję odstąpienie od tej decyzji.

Za przykład niech posłuży już dawno wdrożona metodyka optymalizacji w województwie opolskim, gdzie przejrzano skrupulatnie wszystkie kasy biletowe, dostosowując je w najdrobniejszych szczegółach (w szczególności pod kątem czasu pracy) do specyfiki regionalnych potrzeb przewozowych.

Z poważaniem,
Krzysztof Kuś

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License