List do Centrali PR w sprawie wspólnego biletu

Kolejny etap walki o wspólny bilet. Tym razem wysyłamy listy do Centrali PKP PR - wg informacji z UMWŚ tam powinna zostać podjęta decyzja w tej sprawie. Oprócz tego prezentujemy 3 listy z Urzędu Marszałkowskiego. Zachęcamy do wysyłania listów.

Wyślij list do Centrali PKP PR - obecnie od nich zależy wprowadzenie wspólnego biletu.

Wyślij list do PR Katowice, KZK GOP oraz UM - list dotyczy sposobu na znalezienie pieniędzy na dofinansowanie.

Treść listów do przeczytania poniżej.

Przeczytaj co w tej chwili się dzieje na froncie walki o wspólny bilet. Poniżej treść listu UM do Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych.

Wobec społecznego zainteresowania wprowadzeniem wspólnego biletu, Województwo Śląskie popiera ideę jego wprowadzenia i zawarcia porozumienia pomiędzy PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o., a KZK GOP w celu realizacji tego przedsięwzięcia.

Z racji jednak jednak na znaczne zwiększenie kosztów wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich przy równoczesnym spadku przychodów ze sprzedaży biletów oraz możliwości finansowe Województwa Śląskiego, należy bardzo ostrożnie postępować przy ustalaniu cen biletów. Biorąc pod uwagę powyższe, zastosowanie wspólnego biletu nie może spowodować zwiększenia deficytu w kolejowych regionalnych przewozach pasażerskich.
Jedną z opcji przedmiotowego biletu może być np. wykorzystanie już i tak tańszej taryfy biletów strefowych.
Ponadto przy kształtowaniu taryfy warto wykorzystać dotychczasowe doświadczenia z wprowadzenia biletów strefowych, które pomimo obniżonej ceny nie spowodowały, wg danych PKP PR, wzrostu zainteresowania kolejowym transportem pasażerskim.

Sekretarz województwa
Łukasz Czopik

Z kolejnych listów wiemy, między innymi, że obecnie sprawa jest/była rozpatrywana w Centrali PR w Warszawie. Przeczytaj też: list do pasażerów oraz list nr 2.

List do Centrali PR PKP

Wyślij list do Centrali PR PKP - może głos pasażerów pomoże tam podjąć pozytywną decyzję w sprawie wspólnego biletu.

Do: lp.pkp.rp|ofni#lp.pkp.rp|ofni
Witam,

Jestem mieszkańcem Aglomeracji Górnośląskiej oraz pasażerem komunikacji miejskiej. Jednym z niedogodności, które odczuwam przy codziennym podróżowaniu jest brak wspólnego biletu dla komunikacji miejskiej oraz kolejowej. W wielu relacjach wygodniejsze/szybsze byłoby wybranie podróży pociągiem - ale nie każdego stać na zakup dwóch biletów.

Od kilku miesięcy pasażerowie próbują zmotywować KZK GOP, PR oraz Urząd Marszałkowski do przyspieszenia rozmów dotyczących wspólnego biletu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez UM obecnie sprawa jest analizowana przez Centralę Przewozów Regionalnych - stąd mój list do Państwa. Proszę pozytywnie rozpatrzyć wniosek o wprowadzenie wspólnego biletu lub zmotywować PR Katowice do szybkich prac nad nim. Proszę przy tym wziąć pod uwagę wielką potrzebę wprowadzenia takiego biletu wśród pasażerów. Aby podróżowanie po Śląsku i Zagłębiu stało się wygodniejsze.

Z poważaniem,
Imię Nazwisko
Adres Domowy

List do PR Katowice, KZK GOP oraz UM

Wyślij list do PR Katowice, KZK GOP oraz UM - list dotyczy sposobu na znalezienie pieniędzy na dofinansowanie.

Do: lp.noiger-aiselis|airalecnak#lp.noiger-aiselis|airalecnak, lp.pkp.rp|eciwotak.rp#lp.pkp.rp|eciwotak.rp, lp.moc.pogkzk|ofni#lp.moc.pogkzk|ofni
Witam,

W pismach dotyczących prac nad wspólnym biletem pojawiła się informacja, ze Urząd Marszałkowski nie wie skąd wziąć pieniądze na wprowadzenie takiego biletu. W związku z tym mam pytanie czy Urząd Marszałkowski, KZK GOP lub Przewozy Regionalne proponowały/rozmawiały/informowały o możliwości finansowania takiego biletu przez samorządy miejskie lub gminne, na terenie których taki bilet byłby użyteczny? W taki sposób działa wspólny bilet kolejowy w Aglomeracji Warszawskiej.

Proszę też informację czy w ostatnim czasie odbyły się jakieś spotkania dotyczące sprawy wspólnego biletu - we wcześniejszych odpowiedziach nie ma żadnych informacji na ten temat. Jeżeli się odbyły to proszę o odpowiedź: kiedy, kto się spotkał, jakie były wnioski. Jeżeli nie: dlaczego takie spotkanie/spotkania się nie odbyły.

Proszę też o informację czy KZK GOP, PR lub UM wykonał symulację zysków i strat spowodowanych przez wprowadzenie wspólnego biletu. Czy wzięto pod uwagę ile osób byłoby zainteresowanych kupieniem biletu w zależności od jego ceny (np. na podstawie ankiet), czy wzięto pod uwagę zmianę tras przemieszczania się ludzi (a co za tym idzie mniejsze wykorzystywanie niektórych linii autobusowych - umożliwiające wprowadzenie mniejszego taboru) itp.

Proszę też wziąć pod uwagę, że część osób, które podróżują po GOP-ie dojeżdża z rejonów gdzie nie obowiązują bilety strefowe (np. okolice Rybnika, Bielska, Zawiercia, Częstochowy) - proszę też o przygotowanie oferty dla tych osób.

Z poważaniem,
Imię Nazwisko
Adres domowy

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License