Kolejka gliwicka - jak to było naprawdę

Miasto Gliwice postanowiło stworzyć połączenie kolejowe łączące dwie dzielnice (Sośnicę oraz Łabędy) z centrum miasta. Prześledźmy na podstawie oficjalnych pism (a nie doniesień medialnych) co w kierunku otwarcia tego połączenia uczyniono. Cytaty pochodzą z mejli oraz pism otrzymanych z UM Gliwice.

Wstępna koncepcja kolei

Pod koniec 2008 zamówiono wstępne opracowanie dotyczące tego połączenia w ZDG TOR. Było ono dostępne na pod koniec maja 2009 r. (pobierz opracowanie).

Umowę podpisano 11 grudnia 2008 r, dokument w obecnej wersji przekazano 29 maja 2009 r.
Koszt wykonania opracowania wyniósł 42 700,00 PLN.

Pod koniec lipca (równolegle z informacjami dotyczącymi likwidacji tramwajów w Gliwicach) pojawiała się informacja dotycząca projektu kolei miejskiej. Po kilku prośbach UM Gliwice udostępnił opracowania ZDG TOR.

Co zawiera "WSTĘPNA KONCEPCJA POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO W DWÓCH WARIANTACH: RELACJI SOŚNICA – PYSKOWICE I RELACJI SOŚNICA – ŁABĘDY ORAZ ICH WPISANIE W SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA OBSZARZE MIASTA GLIWICE"? Jak na opracowanie mające przyczynić się do uruchomienia połączenia kolejowe nie jest zbyt szczegółowe. Ogólnie opisuje sytuację komunikacyjną Gliwic (oraz Pyskowic), wskazuje przybliżone położenie przystanków kolejowych (istniejące: Łabędy, Gliwice, oraz nowych: Os. Kopernika, Zabrska, Sośnica).

Znajdują się też bardzo optymistyczne wyliczenia wskazujące, że w krótkim czasie jest ono w stanie przynosić zyski. Uruchomienie połączenia na podstawie tych wyliczeń mogłoby uchodzić za niegospodarność.

Zobacz też:
Pomysł dla Gliwic

Największym błędem (zamierzonym jednak przez UM Gliwice) jest brak przedłużenia tego połączenia np. do Zabrza, Bytomia czy Katowic. Miasto nie wzięło pod uwagę, że jest częścią wielkiej aglomeracji i postanowiło usprawnić komunikację tylko do swoich granic (nie pytając innych miast czy chcą w tym projekcie uczestniczyć). W taki sposób tworzy się granice pomiędzy miastami. A przecież do Gliwic jeżdżą duże grupy ludzi do pracy lub na studia. Także Gliwiczanie często przemieszczają się do innych miast aglomeracji.

W opracowaniu znajduje się też następujące zdanie:

wspólny bilet autobus miejski – kolej (jeden z kluczowych warunków powodzenia przedsięwzięcia)

Ciekawe czy ktoś z decydentów weźmie je w końcu pod uwagę.

Pisma w sprawie uruchomienia kolei

W lipcu/sierpniu wysłano prośbę o uruchomienie pociągów do KZK GOP. Związek odesłał miasto do Marszałka. 19 sierpnia wystosowano pismo do Marszałka województwa m.in. o treści:

Pismo_do_Marszalka.pdf

"(…) proszę o rozważenie możliwości wprowadzenia połączeń kolejowych relacji Sośnica – Pyskowice i Sośnica – Łabędy przy założeniu współfinansowania przewozów przez miasto Gliwice oraz sfinansowaniu przez miasto budowy niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów korzystających z ww. linii."

Całe pismo z UM Gliwice do pobrania.

Na tak enigmatycznie sformułowany wniosek marszałek nie mógł odpowiedź inaczej jak:

(…)

W koncepcji nie określono realistycznych potrzeb uruchomienia wskazanych połączeń, nie przedstawiono propozycji rozkładu jazdy pociągów na projektowanych relacjach oraz oceny możliwości jego realizacji (obiegi, powiązanie z pociągami innych relacji, komunikacją miejską itp. Brak także określenia uwarunkowań technicznych i harmonogramu realizacji tej koncepcji.

Odpowiedz_marszalka_woj.pdf

Wyliczone koszty realizacji tego połączeń w oparciu o założoną częstotliwość pociągów, w porównaniu z kosztami realizacji innych połączeń kolejowych wykonywanych przez PKP Przewozy Regionalne wydają się zaniżone. Natomiast wyliczone potoki, które miałaby przejąć kolej uznaje się się za mocno zawyżone, a tym samym mało realne jest uzyskanie prognozowanych wielkości przychodów z biletów.

(…)

Całe pismo od marszałka do pobrania.

W skrócie marszałek napisał: "Napiszcie bardziej szczegółowy projekt, a porozmawiamy". I trudno mu się dziwić.

"Kłody pod nogi"

We wrześniu pojawiły się informacje (m. in. w lokalnej prasie), że to marszałek "rzuca kłody" pod nogi UM Gliwice. Mało kto wziął jednak pod uwagę, że samorządowi województwa przedstawiono źle przygotowany projekt. A dokładniej - przedstawiono tylko zalążek projektu.

Warto dodać, że studium wykonalności niedawno uruchomionego połączenia SKR (Katowice - Tychy Miasto) liczyło kilkaset stron. Od samego pomysłu SKR do jego realizacji minęło kilka lat. Gliwickie opracowanie to "tylko" kilkadziesiąt stron ogólnych informacji, bez harmonogramu, prawidłowych wyliczeń, projektów przystanków itp… Nasuwa się pytanie: czy gliwiccy urzędnicy stworzyli coś "na pokaz" czy też "nie potrafili lepiej"?

Zastanawiano się też dlaczego UM Gliwice prosi marszałka o uruchomienie zamiast samodzielnie takie połączenie uruchomić. Odpowiedź z UM Gliwice:

Miasto Gliwice scedowało obowiązki związane z transportem publicznym na organizatora KZK GOP. Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów osób reguluje ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 (t.j. z 2007r. Dz.U. Nr 16, poz 94 z późniejszymi zmianami). W myśl przepisów ustawy organizowanie i dotowanie regionalnych, kolejowych przewozów ludzi na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych oraz nabywanie kolejowych pojazdów szynowych należy do zadań własnych samorządu województwa.

Czy wg tej informacji urzędy miejskie są wykluczone z organizacji przewozów kolejowych? W tej odpowiedzi nie ma zakazu uruchamiania połączeń kolejowych przez miasta (przykład działającego przewoźnika: SKM Warszawa).

Co dalej?

Zgodnie z informacją z dnia 28 października 2009 oprócz jednego pisma do marszałka nie była prowadzona inna korespondencja. Czy urzędnicy w UM Gliwice pracują nad dopracowaniem? To jest niewiadoma.

Szkoda też, że nie widać działań marszałka dotyczących przedłużenia kolei SKR do Sosnowca lub Dąbrowy Górniczej. Ani też prac dotyczących wprowadzenia wspólnego biletu na kolej i komunikację miejską.

Skąd informacje

Informacje zaczerpnięte z korespondencji z UM Gliwice. Temu urzędowi należy się pochwała za szczegółowe i szybkie odpowiadania na listy dotyczące spraw publicznych. I to także na listy elektroniczne. Tak powinna wyglądać prawidłowa komunikacja Urząd-mieszkaniec.

Urząd Marszałkowski na każdy list tworzy pismo w wersji papierowej i przesyła je pocztą tradycyjną (mimo wielokrotnych próśb o przesyłanie wiadomości elektronicznych). I trwa to odpowiednio dłużej.

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License