Kolejarze wiedzą swoje

Od 1 kwietnia zostało uruchomionych 6 pociągów osobowych na trasie Katowice – Olkusz – Kozłów – Sędziszów. Krok ten stanowi realizację decyzji marszałków województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego o przywróceniu kursowania 6 z 10 zlikwidowanych w grudniu 2008 roku połączeń na tej linii, spowodowanej wycofaniem się przez Ministerstwo Infrastruktury z dotacji do pociągów międzywojewódzkich.

Brak w rozkładzie jazdy tych pociągów powodował ogromne problemy mieszkańców miejscowości położonych na trasie przejazdu pociągów z dojazdem do szkół i zakładów pracy. Pasażerowie interweniowali w tej sprawie w Urzędach Marszałkowskich, Ministerstwie Infrastruktury, parlamentarzystów i lokalnych samorządowców.

Po ponad trzech miesiącach część zlikwidowanych połączeń powraca. Oznacza to koniec problemów z dojazdem w godzinach porannych, natomiast organizacja ruchu pociągów w godzinach południowych, popołudniowych i wieczornych pozostawia wiele do życzenia. Ze zgłaszanych przez pasażerów wniosków, uwzględniono tylko jeden: przesunięcie godziny odjazdu pociągu osobowego z Katowic w kierunku Kozłowa, który do grudnia 2008 r. odjeżdżał przed godziną 17.00, na godzinę 17.27.

Pasażerowie wielokrotnie wnioskowali o przywrócenie ostatnich wieczornych pociągów w obydwu kierunkach i południowego pociągu do Katowic. Pociągi z kierunku Kozłowa i Olkusza w kierunku Katowic kursują „stadami”. Pomiędzy godzinami 4.00 a 7.00 pociągi jeżdżą niemal co godzinę. Potem pasażerowie muszą czekać aż 7 godzin, by znowu od godz. 14 składy jechały w odstępach 60 minutowych. Po 18 ruch kolejowy na trasie nr 62 zamiera. Skutkuje to problemami z powrotem z pracy wielu mieszkańców. Kolej jednak przekonuje, że taki rozkład być musi.

Co zaproponowali pasażerowie?

Po ogłoszeniu powrotu pociągów na początku marca br. pasażerowie z Komitetu Obywatelskiego w obronie pociągów w Małopolsce, który skupia kilkunastu podróżnych z 3 województw przesłali do Urzędów Marszałkowskich w Krakowie, Katowicach i Kielcach propozycję organizacji rozkładu jazdy w zaistniałych okolicznościach, gdyż zapewniano, że zaproponowany wykaz przywracanych pociągów to wstępna decyzja i może on ulec zmianie.
Propozycja ta przewiduje uruchomienie dodatkowej 9-tej pary pociągów w relacji Katowice – Kozłów poprzez ograniczenie terminów kursowania dwóch par pociągów. Jedna para kursowałaby od poniedziałku do piątku w dni robocze - wariant A, natomiast kolejna para kursowałaby od poniedziałku do piątku oprócz wakacji (20 VI – 31 VIII) – wariant B. Dzięki tym oszczędnością, na których nikt by nie tracił PKP mogłaby uruchomić dodatkowy pociąg.
Wg pasażerów pociągi z Olkusza w kierunku Katowic odjeżdżałyby mniej więcej w następujących godzinach: 4.20; 5.20; 6.20; 7.50; 12.20; 14.40(A); 15.40(B); 16.40 i 20.30. Natomiast pociągi osobowe z Katowic w kierunku Olkusza i Kozłowa odjeżdżałyby mniej więcej o: 6.20; 7.50; 11.35; 13;35(B); 14.35; 15;35(A); 17.25; 18.50 i 21.15.

Pasażerska propozycja rozkładu jazdy pociągów posiada tę zaletę, że powoduje całodzienną obsługę linii codziennie, z zagęszczeniem częstotliwości w dni robocze. Dzięki niej pociągi nie mają przerwy w kursowaniu w samym środku dnia, która trwa prawie 7 godzin i wszyscy dotychczasowi pasażerowie mają zapewniony dojazd pociągiem w porach zbliżonych do zeszłorocznej wersji rozkładu jazdy. Dodatkowo tego typu rozwiązanie sprawiłoby, iż uruchomienie dziewiątej pary pociągów wiązałoby się tylko z przeznaczeniem na ten cel kwoty stanowiącej 15 % kosztów uruchomienia jednej pary pociągów na tej trasie. Taki kształt rozkładu jazdy byłby prawdziwym powrotem normalności na linii Katowice – Olkusz – Kozłów, a rozkład jazdy zachęciłby do powrotu z korzystania pociągów tych, którzy podróżowali ostatnimi pociągami w obydwu kierunkach, co dodatkowo skutkowałoby wzrostem frekwencji podróżnych w pozostałych kursach.

Jaki rozkład obowiązuje obecnie?

Obowiązujący od 1 kwietnia 2009 r. rozkład jazdy pociągów na trasie Katowice – Olkusz – Sędziszów obejmuje 8 par pociągów osobowych, które kursują codziennie – także w święta tj. Wielkanoc. Część tych pociągów w święta i weekendy nie jest konieczna.

Przywrócenie porannych pociągów rozwiązuje problemy z dojazdem do szkół, na uczelnie i zakładów pracy. Problemem nadal pozostaje powrót, gdyż nie przewidziano pociągów kursujących w porze wieczornej. Ostatni pociąg osobowy z Katowic w kierunku Kozłowa wyrusza nadal przed godziną 19.00, natomiast ostatni do Katowic – z Tunelu już o 17.10. Kolejny problem stanowi duża przerwa w kursowaniu pociągów pomiędzy 8.00 a 14.00. Pozwala to stwierdzić, że kursowanie 8 par pociągów rozplanowano w niezbyt dobrze przemyślany sposób.

Promocja przywróconych pociągów - odrzucona współpraca

fotkaplakat.jpg

Pasażerowie, którzy domagali się przywrócenia niesłusznie ich zdaniem zlikwidowanych w grudniu pociągów, pomyśleli również o promocji połączenia. Opracowano projekt plakatu informującego o powrocie pociągów i zachęcającego do korzystania z usług kolei regionalnych. Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Krakowie, początkowo zainteresowany pomysłem, ostatecznie zrezygnował z zaproponowanej współpracy przy promocji połączeń kolejowych i nie wyraził zgody na umieszczenie na plakacie rozkładu jazdy pociągów. Samemu rozkładu nie wolno powielać, gdyż wg prawa jest on chroniony prawem autorskim.

Podobny los spotkał pomysł wydrukowania ulotek z rozkładem jazdy reklamujących powrót pociągów na trasie Katowice – Kozłów przez biuro poselskie olkuskiego parlamentarzysty Jacka Osucha, który wielokrotnie interweniował w tej sprawie. Zarówno pasażerowie, jak i biuro poselskie otrzymało od Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Krakowie informację, że rozkład jazdy pociągów na trasie Sędziszów – Katowice będzie drukował we własnym zakresie wg przyjętych standardów spółki, z jednoczesnym podziękowaniem za chęć współpracy. Pozostaje mieć tylko nadzieję na to, że przewoźnik podejmie jakąkolwiek próbę zwrócenia uwagi utraconych pasażerów na fakt powrotu pociągów.

Tymczasem propozycja z jaką wystąpili miłośnicy kolei oraz biuro posła Jacka Osucha zakładało, że PKP Przewozy Regionalne nie będzie ponosić kosztów związanych z drukiem ok. 5 tys. sztuk ulotek. Miałyby one rozdawane bezpłatnie pasażerom. PKP RP sama będzie się promować – taka jest konkluzja pisma. Jeśli tak jak dotąd, istnieje obawa, że od 14 grudnia 2009 z 8 par pociągów jeżdżących na trasie Katowice-Olkusz-Tunel-Kozłów zostanie 1/3. Kolej uzna, że reszta jest całkowicie nierentowna i połączenia wytnie.

Żródło: Rynek Kolejowy

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License