Bilet strefowy w GOP-ie
Strefy_biletowe_w_GOP-ie.jpg
Bilet strefowy w obrębie GOP-u został wprowadzony 1 września 2008 roku. Rejon obowiązywania został podzielony na 3 strefy: A, B i C. Bilet jednorazowy uprawnia do przejazdu dowolną liczbą pociągów osobowych w obrębie danej strefy (lub stref) w czasie 2 godzin od godziny wpisanej na bilecie.

Ceny biletów:

 • na jedną strefę: 3zł jednorazowy ważny 2h oraz 80zł miesięczny
 • na dwie strefy: 4zł jednorazowy ważny 2h oraz 100zł miesięczny
 • na trzy strefy: 7zł jednorazowy ważny 2h oraz 170zł miesięczny

Uznawana są ulgi ustawowe.

Co jest dobrze zrobione

 • Bilet został wprowadzony i działa.
 • Jest to bilet czasowy - wygoda dla kupującego i sprzedającego.
 • Cena konkurencyjna w stosunku do biletów komunikacji miejskiej KZK GOP.

Co należy dopracować

 • Należy wprowadzić kasowniki na stacjach/lub pociągach oraz bilety do kasowania - kupowanie biletu strefowego na zapas (do wykorzystania w dowolnej chwili) powoduje większą wygodę pasażerów. Nie trzeba będzie stać w kasie w celu zakupu biletu - wystarczy pójść na peron i wsiąść do pociagu. Pewien kierunek wskazuje wprowadzenie Pomarańczowego biletu na trasie Katowice-Tychy Miasto (więcej informacji o tej linii)
 • Czas ważności biletu powinien zostać zwiększony dla biletów 2 i 3 strefowych.
  • Np. bilet na 2 strefy ważny przez 3h, a bilet na 3 strefy ważny przez 4h.
 • Wprowadzenie biletu zintegrowanego z KZK GOP-em - bilet strefowy jest tutaj dobrym punktem wyjścia do takiej integracji. Dzięki temu zyskać mogą takie linia jak Bytom-Gliwice czy Gliwice-Katowice-Dąbrowa Górnicza.
  • Udało się to zrobić z biletem pomarańczowym (wraz z MZK Tychy).
 • Promocja biletu powinna zostać bardziej widoczna w punktach z których wyjeżdżają pasażerowie komunikacji miejskiej (np. Plac Piastów w Gliwicach, okolice ulicy Mickiewicza, Stawowej i Skargi w Katowicach). Wielu pasażerów nie wie, że ma możliwość jazdy pociągiem w podobnej cenie, a często w lepszym czasie i komforcie.
 • Rozszerzenie stref biletowych o kilka przystanków (Miasteczko Ślaskie, Kalety, Kobiór, Dąbrowa Górnicza Ząbkowice). Zobacz też: Strefa A dla Kalet
 • Utworzenia na terenie Rudy Śląskiej strefy wspólnej A i B (Ruda Śląska i Ruda Ślaska Chebzie w strefach A i B)
 • Stworzenie kolejnej strefy biletowej obejmującej okolice Rybnika. Obecnie jest tam dostępny bilet relacyjny na trasie Wodzisław-Rybnik.

Masz inne sugestie: napisz je w komentarzach.

Więcej informacji

Listy

Listy w sprawie usprawnień biletu strefowego należy wysyłać do:

 • marszałka województwa śląskiego na adres lp.noiger-aiselis|airalecnak#lp.noiger-aiselis|airalecnak
 • oraz Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych do lp.pkp.rp|eciwotak.rp#lp.pkp.rp|eciwotak.rp

Wybierz, które według ciebie propozycje są najpotrzebniejsze do wprowadzenia i napisz mejla lub pismo.

Działania

Wysłane listy do Śląskiego Zakładu PR, władz Miasteczka Śląskiego, Kalet, Kobióra. Jedynie władze Miasteczka odpowiedziały następującym listem:

W odpowiedzi na Pańskiego e - maila z dnia 4 listopada 2008 r. uprzejmie informuję, że tut. Urząd przeprowadził wstępną rozmowę telefoniczną z Działem Marketingu PKP Śląskim Zakładem Przewozów Regionalnych w sprawie przesunięcia granicy strefy biletowej – A o stację w Miasteczku Śląskim.
W związku z powyższym zgodnie z sugestią PKP wysłaliśmy pismo z prośbą o przesunięcie granicy przedmiotowej strefy biletowej.
W odrębnym piśmie tut. Urząd poinformuje Pana o ustosunkowaniu się PKP Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych do naszego wniosku w w/w sprawie.

Odpowiedz_UM_frekwencja_plus_strefowe.jpg

Odpowiedź z UM

Urząd marszałkowski przesłał pismo odpowiadając na kilka pomysłów w sprawie biletów. Poinformował, że PKP PR poinformują Urząd w Miasteczku Śląskim o rozszerzeniu biletu strefowego (poniżej widać, że informacja została przesłana). UM poinformował także, że nie dofinansowuje biletów strefowych (co jest dziwne) oraz, że nie posiada informacji planów stworzenie strefy biletowej w okolicach Rybnika.

Poinformowana także, że UM nie posiada informacji dotyczących ilości sprzedanych biletów strefowych od czasu ich wprowadzenia.

Odpowiedz_UM_frekwencja_plus_strefowe2.jpg

Odpowiedź z UM (w dwóch częściach przedstawiona jest obok.

Pismo PR do UM Miasteczko Śląskie

27 stycznia otrzymaliśmy od UM Miasteczko śląskie pismo z Przewozów Regionalnych. W piśmie tym informuje, że przedłużenie strefy biletowej A do Miasteczka Ślaskiego nie ma uzasadnienia z następującego powodu (skan pisma po prawej stronie):

strefa_biletowa.jpg
 • brak bezpośrednich połączeń autobusowych mogących stanowić konkurencję dla kolei na trasie Miasteczko Śląskie-Katowice/Gliwice.

Jednak nie wzięto pod uwagę następujących przesłanek:

 • linie autobusowe z Miasteczka Śląskiego do Tarnowskich Gór są skomunikowane z połączeniami do Katowic (parę minut na przesiadkę - proszę skorzystać z wyszukiwarki KZK GOP w celu sprawdzenia czasu przejazdu).
 • istnieje jeden bilet na trasie do Katowic - bilet miesięczny KZK GOP. Korzystając z jednorazowego biletu KZK GOP za 4zł można dojechać w czasie 1h (z przesiadką) do Chorzowa.
 • czas przejazdu autobusem (z przesiadką) jest zwykle krótszy od przejazdu pociągiem (o około 10 minut)
 • liczba połączeń kolejowych jest mniejsza od ilości połączeń autobusowych na trasie do Miasteczka
 • do Gliwic nie ma bezpośredniego połączenia kolejowego.

Kolej jest mniej konkurencyjna ofertą przewozową, więc powinna zadbać w takim wypadku o poprawę oferty taryfowej - rozszerzenie strefy A o Miasteczko Śląskie. W związku z tym Urząd Miasta Miasteczko Śląskie został poproszony o wysłanie kolejnego listu zawierającego powyższe argumenty.

Liczymy też na poparcie tego pomysły przez czytelników i wysłanie listu do Przewozów Regionalnych na adres lp.pkp.rp|eciwotak.rp#lp.pkp.rp|eciwotak.rp

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License